QR aus 4 Beispielen

 

1c533aebbb3b2d0d8e5f39e8e5e00388f

  • Home
  • Alle Themen
  • GRÜNDLICHES
  • Kultur 4.0

Kultur 4.0

 

Bekannt, gebräuchlich, missverstanden sind schon Kultur 1.0 bis Kultur 3.0.  

Unter 3.0 gibt es - herausgegeben von mucf.se - die Definition eines Konzeptes der (schwedischen) Zivilgesellschft.

Berlin Eastside Gallery 2Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer (Prop.2009/10:55).
 
 
Und einen Text von Pier Luigi Sacco zur historischen Entwicklung von Kultur.

Berlin Eastside Gallery 1Den italienske kulturekonomen Pier Luigi Sacco beskriver här kulurpolitikens historiska utveckling i tre stadier med olika syften och fokus. Kultur 1.0 syftade till att skapa legitimitet för furstar och mecenater genom att finansiera konst. Kultur 2.0, den som stöddes i vad som nu uppfattas som klassisk kulturpolitik, fokuserade på att stöda professionellt producerad kultur och därmed tillgängliggöra den för den stora massan av åskådare, läsare och lyssnare. Nu är vi enligt Sacco på väg in i ett samhälle dominerat av kultur 3.0 och behöver en kulturpolitik anpassad för detta. Kultur 3.0 kännetecknas av aktivt deltagande istället för som av kultur 2.0 av mottagande.
Alles nachzulesen unter http://www.civsam.se/kultur/rapport-referens_kultur-30-konst-delaktighet-utveckling

Zu den Übersetzungen:


 

Kultur 4.0  =   Post-3.0-kultureller Fragmentarismus (Kulturbanausen: Finger weg!)

Es gibt allerdings zur Digitalisierung den "Kulturwandel 4.0" (cf. https://www.ottogroup.com/de/karriere/Unternehmenskultur/Kulturwandel-4.0.php).
Auch finden sich Veranstaltungen, in denen die Begriffe Kultur 5.0 und Kultur 6.0 vorkommen, aber nicht als Kulturbegriffe im Sinne eines ganzen Systems.

 

Sichtbare Kulturentwicklung:  nach Stalinpreis - Leninpreis - Friedensnobelpreis
Von der EU verliehen: "Sacharow-Preis für geistige Freiheit"

Berlin Eastside Gallery 4

 

 

 

 

.

.

.

.

.